top of page

PRIVACY

PRIVACY - POLICY

 

 

Informatie eigenaar website: 

 

De website www.ikwv.beis eigendom van: 

 

            INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST WEST-VLAANDEREN, afgekort IKWV

            Strandlaan 3

            8434 WESTENDE

            KBO: BE0224.698.025

 

U kan ons als volgt bereiken: 

 

            Telefoon:        00 32 58 23 80 00

            E-mail:            info@ikwv.be

 

 

Wij zullen de persoonsgegevens van zowel de gebruiker van de website als de cliënt zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen. 

 

Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

Door gebruik te maken van de website, is het mogelijk dat wij volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

 

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • IP-adres

 • Internetbrowser en apparaat type

 

Voor meer informatie omtrent deze werkwijze, verwijzen wij naar onze cookie-policy. 

 

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier, kunnen wij volgende persoonsgegevens van u bekomen: 

 

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

In principe gaan wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken. 

 

Het kan uiteraard altijd, dat u dergelijke informatie zelf heeft meegedeeld via het contactformulier. In dergelijk geval zullen wij dit met de meeste discretie en conform de geldende wetgeving behandelen.

 

Voorts hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. 

 

Uiteraard kunnen wij niet controleren of een surfer effectief ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ook ouders aan om aandachtig de online activiteiten van hun kinderen op te volgen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de vereiste toestemming. Wij verwijzen voorts naar de specifieke website van de Gegevensbeschermingsautoriteit inzake jongeren en privacy.

 

 

Waarom we gegevens nodig hebben

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief; 

 • Om diensten te verstrekken;

 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Wij analyseren ook uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren.

 

 

Hoe lang we gegevens bewaren

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

 

Delen met anderen

 

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. 

 

Voor bepaalde verrichtingen, doen wij beroep op derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijk geval sluiten wij met deze derden een verwerkersovereenkomst om er voor te zorgen dat uw gegevens minstens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid krijgen. 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

 

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan u sturen naar privacy@ikwv.beof via bovenstaande contactgegevens.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering effectief door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uw verzoek wordt dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vier weken behandeld. 

 

 

Beveiliging

 

IKWV gaat mee met haar tijd. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. 

IKWV is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatieveiligheid, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. 

 

De burger moet erop kunnen vertrouwen dat IKWV zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

 

IKWV en haar management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy. IKWV geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat ze de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, processen, onderdelen, objecten, gegevensverzamelingen van IKWV.

 

 

Verwijzingen naar andere websites 

 

De website kan links of referenties bevatten naar andere sites, die niet door de gebruiker van huidige website worden beheerd en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. 

 

Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die hierop worden aangeboden of vermeld. 

bottom of page